SurfDesign - Bjorgul.Com  

 Hovedsiden
 Grafisk utforming
 Bilder og fotografier
 Serverleie
 Eksperiment sider
 Link til klienter
 1-Page MultiSearch
 Surf Mail-Service ™
 
 Om SurfDesign


Home Executive 1-Page MultiSearch
 

Web-Design av internett hjemmesider

Surf Mail-Service ™ - for effektiv kundekommunikasjon
E-post holder på å bli den dominerende kommunikasjons-formen innen Business-to-Business, også innen Business-to-Consumer-segementet.

- reduserer tiden i din markedskommunikasjon
- øker antall besøkere på dine websider
- distribuerer store mengder informasjon til dine kunder

Fordelene er åpenbare for bedriftene som sparer ressurser hva gjelder håndtering, porto, papir og konvolutter pluss at tiden fra det at meldingen sendes til den når kunden forkortes betydelig.

Vi hjelper deg å kommunisere med e-post til alle dine kunder - Samtidig! Hver enkelt e-post kan skreddersys for å oppnå en 100% personlighet av din e-post kommunikasjon. Vi kan på så sett sikre at dine kunder får informasjon som de er interessert i og intet annet.

Surf Mail-Service ™ kan:
Sende 100% personlige e-post.
Sende HTML-mail.
Sende ut en mail som når alle mottakere samtidig.
Sende ut mail med stort vedlegg, for eksempel PDF-fil til
10.000-tals personer uten å belaste din mailserver.
Det finns i prinsipp ingen øvre grense for hvor høye volum som kan håndteres.

Kampanje
Kampanjeløsninger er til for deg som vil bruke e-post i en spesifikk kundekommunikasjon. Vi tilbyr løsninger for kampanjeopplegg, prosjektledelse, design, distribusjon, måling og analyse. Alt man trenger er dine kunders e-post adresser og en kommunikasjonsidé. Derifra kan vi lede prosjektet og håndtere hele kommunikasjonen inklusive design, tester, respons og analyse.
Dette er en tjeneste for store utsendelser med høye krav til driftsikkerhet og kvalitet.

Med denne tjenesten kan vi for eksempel gjøre en kampanjeutsendelse med linker til dine websider der du har dine tilbud etc.

Trenger du Hosting ...  leie av serverplass, kan vi også tilby dette til gunstig pris!

Trenger du Hosting ... leie av serverplass, kan vi også tilby dette til gunstig pris!

  • Du får som kunde et eget brukernavn og passord som gjør at du her kan følge med etterhvert som dine web-sider blir til før de publiseres!

  • Web-sider under konstruksjon:
    Link til våre kunders web-sider.  • SurfDesign - Bjorgul.Com

    Copyright © 1997- by Bjorgul. All rights reserved. Terms Of Use | Privacy Policy